Tedavi çeşitlerimiz

Tedavi çeşitlerimiz

Genel Fizik tedavi

Kazalardan, Uzun sğren hastalıklar sonucunda vücut kaslarının zayıflaması sonucu   hareketlilik yeteneğinin azalması hatta kaybolması sonucu hastanın yeniden hareket edebilme, yeniden günlük yaşantılarını idame edecek hale getirilmelerini sağlayacak egzersizler yapmaktır. 

Atemtherapie (ATG)

Mehr Informationen in Kürze

Beckenbodengymnastik

Mehr Informationen in Kürze

Bindegewebsmassage (BGM)

Mehr Informationen in Kürze

Bobath- terapisi

Merkezi sinir sistemi hastaıklarında, kısmi yada tam felç tedavilerinde uygulaan bir tedavi metodudur. Yetişkinler için ve Özürlü: ocuklar için yapılan ayrı ayrı metodların her ikisindede uzmanız.

Bobath Terapisi Nedir:

Alman asıllı olan Karel Bobath (Nörofizyolog)  ve Fizterapist olan eşi Berta Bobath  çifti  1940 lı yıllarda Nazi almanyasından kaçarak İngilterede yaşamaya başlamışlardır ve o tarihlerden itibaren Serebral  Parese SP (Merkezi Sinir sisteminden kaynaklanan kısmi  yada tam felç hali) rahatsızlığı olan çocuklar için geliştirdikleri tedavi yöntemidir.

Daha sonar aynı “Konsept” I yeitşkinlerede uygulayarakyine Merkezi sinir sistemine bağlı ve çeşitli sebeplerle meydna gelmiş kısmi ve tam felç li hastaların tedavilerindede başarılı ve tüm dinyada Kabul görmüş ve tanınmış yötemlerini  geliştirmişlerdir.

Uygulamanın ana amacı gerek çocukları, gerekse yetişkinleri günlük yaşamlarındaki pozisyonlarda hasar görmüş beynin sürekli tekrarlanan hareketlerle ve pozisyonlarla  yeniden bilgi yüklenmesidir. Hem çocuklarda hemde yetişkinlerde fiziksel bilgi yüklemesi yapılırken aynı zamanda hastaların kişisel ve ruhsal  gelişmelerinede  önem verilmektedir.

Hastaların günlük yaşamlarını kendi başlarına yaşayabilecekleri,  başarabilecekleri aşamaya getirebilmek için gerekli olan yardımcı aletlerin, kullanılacak mobilyanın ve gereçlerin saptanması,  uygulama ve kullanma egzersizleride yine bobath-konsepti içerisinde yer almaktadır.

Ayrıca bobath terapisi tedavi görenlerin günlük yaşamlarında nöro-müsküler durumlarını, yani var olan kas sertleşmelerini, spastiği, en aza indirerek hastanın rahat yaşamasınada özen gösterir.

Pediatrik fizyoterapi doğumdan ergenlik çağına kadar olan çocukların, doğuştan veya sonradan gelişen fiziksel zorluklarını azaltarak bağımsızlıklarını maksimum seviyeye getirmek üzere belirli tedavi modellerinin kullanıldığı bir uygulamadır.Pediatrik fizyoterapistler 0-16 yaş arası serebral palsi,down sendromu,otizm,ortopedik problemler,brakial pleksus,tortikolis,kas hastalıkları gibi değişik nörolojik ve ortopedik teşhisleri olan bireylere hizmet verirler.

Bununla birlikte pediatrik fizyoterapist bireylerin postüral kontrolü ve fonksiyonelliği için gerekli eklem hareket açıklığını koruyucu, kuvvetlenirici uygulamalar ve ortez önerileri yapar.

Ayrıca Bobath pediatride, yani cocuk sağlığında, premature (erken doğan) bebeklerinde sağlıklı bir şekilde gerek bedensel gerekse zihinsel gelişmesine yardımcı olmak prematüreyi doğum yaşına yakın olacak şekilde hayata hazırlamaktır.

Elektro Terapi

Uzun yıllardan beri ağrı azaltmada, kas uyarımında kas gevşetmede fizik tedavide çok sık kullanılan bir yöntemdir.

Çok çeşitleri olan bu terapi aracının en sık kullanılan cinsi TENS tir. “Transkutaneous Electrical Nerve Stimulation” kelimelerinin baş harflerinden oluşan TENS olarak adlandırılmıştır.

Elektroterapinin ağrıazaltma, kısmi felçlerde kas uyarma ce kasların elektrşk impulsleri ile beyinden yollanan impulslere yakın dalgaların gelmesi ile kasların yeniden aktıflik kayanmalarına yardımcı olmak.

Ultrason- Ultraschall terapisi yine kas tedavilerinde sık uygulanan elektroterapi çeşidindendir.

Elektrik dalgaları hasta tarafından hissedilmediğinden diğer yöntemlere göre daha fazla tolere edilen çeşitlerdendir.Elektrik dalgası ciltde hissedilmez ancak dokunun en derinine giderek orada ısınma sağlayacağından gerek kaslarda gerekse tendomlada gevşeme, kan dolaşımının artması sağlanmaktadır.Bu sağlanan yenidurumda hem kas spazmlarını ortadan kaldırır  hemde kas geviemesine sebep olacağından ağrılarda azalmalar olacaktır.

Elektro Terapide dikkat edilmesi gereken tek şey hastanın Kalp pili taşımıyor olması, elektroterapi uygunacak bölgede metal Implant olmaması gerekmektedir aksi taktirde ciddi koplikasyonlara sebep olabilir. Hasta tanınmıyorsa her defasında adı gecen yabancı materyallerin olup olmadığı konusunda bilgi alınmalıdır.

Sıcak camur tedavisi

hastanın cildine bulaşma olmadan özel örtülerle kapatılmış ve 60 derecede şyel suda ısıtılmış camurda kasların ısıtılması yöntemidir. Bir cok kronik kas hastalığına bel ve sırt airılaına çok iyi gelen bir yöntemdir.

Feldenkrais

Mehr Informationen in Kürze

Fußreflexzonentherapie (FRZT)

Mehr Informationen in Kürze

Geburtsvorbereitung

Mehr Informationen in Kürze

Hausbesuche

Mehr Informationen in Kürze

Klassische Massagetherapie (KMT)

Mehr Informationen in Kürze

Lenf Drenajı

LENF DRENAJ NEDİR?

Kardiovasküler sistem gibi sıvı transportu sağlayan bir sistem olan lenfatik sistem, kardiovaskuler sistem gibi merkezi bir pompaya sahip olmayıp, bir direnaj sistemidir. Bu direnaj sistemi sayesinde, hücreler arası sıvıdan kan kapillerlerine geçemeyen plazma yatağa aktarılır. Lenfatik sistem, prensip yapısı itibariyle lenfatik damarlar ve lenfatik dokulardan oluşur. Göz küresi, iç kulak, epidermis, kıkırdak ve kemiklerde lenf kapillerleri bulunmaz.(Nodus Lymphaticus) ulaşır. Esas olarak, bir fonksiyon gören lenf düğümleri,kendisine gelen lenfatik bakteri ve diğer yabancı cisimleri tutar. Lenf düğümünde temizlenen lenfa, götürücü lenf damarları (vaslymphaticum effenen) ile düğümden ayrılarak daha büyük lenfatik direnaj damarlarına (TruncusLymphaticus – Büyük Lenf Toplardamarları) akar.

LENF DÜĞÜMLERİ

Lenf düğümleri, Lenfatik damarlar boyunca bütün vücuda dağılmış, savunmamızda önemli rol oynayan 1- 25 mm boyutlarında kapsüllü siferik veya böbrek şeklinde yapılardır. Tüm vücutta toplam 500 -1000 adet olan lenf düğümleri (nodi Lyphatic regionales) terimi kullanılır. Bu Lenf düğümlerinden organlara yakın olanlar visseral-ekstrmiteler ve vücut boşluklarının duvarlarında yer alanlar parietal Lenf düğümleri olarak adlandırılır. Lenf düğümleri esas olarak bir filtre gibi fonksiyon görürler. Lenf damarlarına giren herhangi bir yabancı partikul (bakteri vb.) Lenf düğümlerinde tutulur. Lenfa içine geçen toksinlerde B-Lenfositlerinden immun (Savunma Sistemi) bir yanıt doğmasına neden olur.

Kalp-Damar sistemi gibi sıvı transportu yani kann transportu yapan bu sistemde Kalp itici ve çekici güç olup pompa vayizesi görmekteyken  vücut direnci ve dışarıdan gelen hastalık yapıcı mikro-organizmalara patogenlere karşı savunma sisteminin bir parçası olan vücut sıvısı transportunda ne yazıkki pompa yani kalbin direkt fonksiyonu yoktur.

Vücudun çeşitli fonksiyonları sayesinde bir direnaj, boşaltma sistemi ile vücut sıvısı periferden, yani uzaktan merkeze dogru toplama ve dağıtma yolu ile lenf sıvısının vğcuttaki işleyişini yönetmektedir.

Lenf Sıvısı, vücuda giren sui le aynı sıvı olmayıp içerisinde yoğun proteinlerinde olduğu bir sıvıdır. Kazalardan sonra, yanmalarda şişme kabarcığının içinde bulunan sudan yoğun sıvıdır.

Genellikle Lenf bezlerinin Kemo-terapi, operatif zorunlulukla cıkartılmaları, travmatik kazalardan sonra, cerrahi müdaheleler sonucunda lenf yollarının kesilerek zarar görmeleri neticesinde bölgesel hatta genel Ödem oluşumu izlenir.

Ayrıca adipöz insanlarda gerek kann damarlarında gerekse lenf zollarında kiloların baskısıyla gevşeme olacağından genellikle ayak bileklerinde ve hatta dizlere kadar ödemler oluşabilmektedir.

Tedavi yöntemi manüel yapılan Drenaj masajı ile mümkündür.

Bazı kurumlarda mekinalarla- kasıklara kadar çekilen pantolon bacakları gibi olan aletlerle yapılan- çalışmalar efektif olmamaltadır.

Ancak bu konuda eüitüm görmüş bir terapist baskı dozajını hastanın bedenindeki ödem yoüunluğuna göre ayarlayacağından makina sisteminde bu baskı her bölgeye aynı uygulanabilgiği için tedavi başarısı kısıtlıdır.

Genelde tedavi seansının sonunda ya ödem oluşmuş bölgenin en yakın lenf bezi merkezi yakınına kadar (eğer ödem bölgesi ayak bileklerşndeyse diz kıvrımına kadar, diz bölgesinde yada tüm bacakta ise kasığa kadar olmak şartı ile)  ya Kompresyon corabı, kollar için olanıda donanımlı medikal çorapçılarda herkesin kendi ölçülerine göre hazırlanabilmektedir. Örneğin Göğüs kanserleinden sonra mamaektomi yapılırken eğer koltuk altı lenf bezleride çıkartılmışsa – yada elastik çzel bandlarla bölegeler yukarıdaki yüksekliklere kadar sarılmalıdır.

Aksi taktirde hasta ayağa kalktığında yer çekimi kanununa göre sıvı zine aşağıda toplanacaktır.

Lenf-Drenajı tedavisinin bazı İnternet Sitelerinde iddia edildiği gibi Zayıflamaya yada selülit tedavisine geldiği 25 yıllık mesleki tecrübelerimizegöre mümkün değildir.

Manual Terapi

genellikle ortopedik şikayetlerde, omirilik, omurga eklem blokelerini elle çözme metodudur.

Omurga ve ekstremite (Kol, Bacak, Kaburgalar) ve diğer eklemlerdeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde uygulanan manuel terapi, maniplasyonü mobilizasyon ve post – izometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemler içerir.

Manuel Terapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış yada bloke olmuş (kilitlenmiş hareket yeteneği) hareketi postüral denge içinde en yüksek derecede ve ağrısız artırıp, fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır.

Manuel Terapinin etkin ve güvenli uygulanması için lokomotor sistemin anatomik biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir.

Maniplasyon teknikleri endikasyonları ve kontraendikasyonları seçebilen özel eğitimli uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.

Manuel diyagnozda elde edilen sonuçlar, hastanın aktif katılımı sağlamak için ve koruyucu hekimlik açısından hastalıkların önlenmesi için kullanılır.

Manuel tedavi hem teşhis hem de tedavi tekniklerini içermektedir. Özellikle kas-iskelet sistemine ait yaralanmaların ve fonksiyonel bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Manuel tedavi ayrıca refleks tedavi olarak tanımlanmakta eklem yapılarının mobilizasyonu ile oluşturulan refleks reaksiyonlar eklemdeki ağrılı durumlar ve fonksiyon bozukluklarında etkili olmaktadır.

Manuel tedavi tekniklerini iki başlık altında toplamak mümkündür:

A – YUMUŞAK DOKU TEKNİKLERİ yani kaslar ve Bandlar

 1. Masaj
 2. Kas gevşetme
 3. Germe
 4. Egzersizler (sonundada mobilize  edilen bölgenin güçlendirilmesi için)

B –  EKLEM TEKNİKLERİ

 • Traksiyon
 • Kayma
 • Germe
 • Egzersiz

Medizinische Massagen

Mehr Informationen in Kürze

PNF

Mehr Informationen in Kürze

Rückbildungsgymnastik

Mehr Informationen in Kürze

Asma kafesi

sırt ve bel rahatsızlıkları olan hastaların kuşaklar ve askılar yardımı ile asılarak gerlilen kasların gevşemelerine, kayma eğilimi gösteren omirilik disklerinin yerlerine kaymalarına yardımcı olacak rahat bir metod.

Asma Kafesi tedavisinde terapi yapılacak vücut bölgesi kordonlar ve Aslılıklarla tamamen asılırlar. Bunun amacı vücudun kendi ağırlığını, yer çekimine karşı ağırlığı ortadan kaldırmak olup hastaya rahatlama ve küçük çaba ile büyük ve normal ortamda çok zor olan hareketleri daha az zahmetle yapma imkanı sağlayacaktır.

Özellikle ağrılı bel, boyun fıtıklarında optimal tedavi yöntemidir. Hasta  kendi vücut ağırlığını normal ortamda zor kaldırırken ağrı hissederken gerek tüm vücudun asılması gereksede bacakların yada kalçadan asılarak gerekli fizik tedavi metodları uygulanır.

Asma kafesi ayrıca Terapistlerinde işlerini kolaylaştıran bir aygıttır. Terapistin hastanın bacağını hatta tüm kalçasını tüm ağırlığı ile kaldırması gerekirken asılı halde çok daha az bir kuvvetle hastasını tedavi edebilecektir.

Çeşitli asma teknikleri ile kayma gösteren Disk örneğin Manğel terapi yöntemleri ve asma kafesi yardımıyla daha kolay normal yerine kaydırılabilecektir.

Skoliosetherapie nach Katharina Schroth

Mehr Informationen in Kürze

Sportphysiotherapie

Mehr Informationen in Kürze

Sonderleistungen

 • Betreuung von Sportvereinen
 • Haltungs- und Bewegungsschule
 • Fortbildung für Pflegedienste und Betriebe
 • Rückenschule Präventionskurse

Gruppen-/ Kursangebote

Praxisausstattung

 • Elektrotherapie
 • Fango / Naturmoor
 • Gruppentherapieraum
 • Heißluftgerät / Heiße Rolle
 • Kältetherapie (Eis)
 • Schlingentisch
 • Ultraschall
 • Behindertengerechte Einrichtung